مقالات مرتبط با تکنیک های مدیریت زمان و برنامه ریزی صحیح

مدیریت زمان

مدیریت زمان (قسمت چهارم)

این مقاله ادامه مطلب مدیریت زمان قسمت سوم می باشد: مدیریت زمان (قسمت چهارم) طبیعی است که در این شرایط، ممکن است من و شما احساس کنیم که مشکل اصلی ما در مدیریت زمان است و اگر در مهارت مدیریت زمان .
مدیریت زمان

مدیریت زمان (قسمت سوم)

این مقاله ادامه مطلب مدیریت زمان قسمت دوم می باشد: مدیریت زمان (قسمت سوم) مدیریت زمان انسان امروز در هزاره سوم دلایل مختلفی را برای کمبود زمان برمی شمرد اما پس از بررسی های مختلف و نتایج تحقیقات گسترده به این .
مدیریت زمان

مدیریت زمان (قسمت دوم)

این مقاله ادامه مطلب مدیریت زمان قسمت اول می باشد: مدیریت زمان (قسمت دوم) برخی هرچند می دانند مدیریت ضعف زمان را اما آنرا هرگز باور ندارند به عبارت دیگر مشکل را در جای دیگری جستجو می کنند حال آنکه مشکل .
مدیریت زمان

مدیریت زمان قسمت اول

مدیریت زمان (قسمت اول) مدیریت زمان مدیرت زمان(Time management) عمل یا فرایند طراحی و به کارگیری کنترل آگاهانه زمانی است که صرف فعالیت ما می‌شود، به عبارت دیگر مدیریت زمان عبارت است از توسعه و بهبود و همچنین اثر .
عوامل مهم در مدیریت زمان

عوامل مهم در مدیریت زمان

عوامل مهم در مدیریت زمان مدیریت زمان بیش از هر چیز نیاز به اعتماد نفس دارد و مخصوصاً  انضباط فردی، خویشتن داری و تسلط بر نفس دارد. چشم انداز درازمدت خود را توسعه و بهبود دهید و مخصوصاً می خواهید .
مدیریت زمان در مذاکره

مدیریت زمان در مذاکره

مدیریت زمان در مذاکره مدیریت زمان در مذاکره ۱- از آنجایی که بیشتر توافقها در ۲۰ درصد آخر وقت مذاکره صورت می گیرند، باید خونسرد، صبور و منتظر زمان مناسب برای اقدام بود. ۲- اگر در تمام کردن سریع .
مدیریت زمان و خواب عالی

مدیریت زمان و خواب عالی

مدیریت زمان و خواب عالی  قانون فراموش شده برنامه‌ی خواب یکی از مهم‌ترین ریتم‌های بدن انسان است. بدن هر کدام از ما روزانه به ۶ تا ۸ ساعت خواب احتیاج دارد تا بتواند نیرویش را بازسازی کند و برای .
X