مقالات مرتبط با تکنیک های فروش حرفه ای

آموزش بازاریابی و مارکتینگ و فروش

بازاریابی و فروش بهتر و ارتباط موثر با مشتری

مهارت های بازاریابی و ارتباط موثر و هدفمند با مشتری بهترین و مهمترین ویژگی یک فروشنده یا بازاریاب و هر کارآفرینی، ارتباط موثر و مخصوصا برقراری ارتباط موثر، هدفمند و هوشمند با مشتری است. میزان موفقیت استارتاپها، کارآفرینان، بازاریابان .
آموزش روانشناسی فروش

آموزش روانشناسی فروش

آموزش روانشناسی فروش و مشاوره تخصصی در این زمینه برای دهمین سال متوالی دوره پیشرفته آموزش روانشناسی فروش زمان اجرای دوره: ۵شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به مدت شش جلسه هر هفته روزهای ۵ شنبه و .
crm

مدیریت ارتباط با مشتری

جزوه مدیریت ارتباط با مشتری ۱- ارتباط با مشتری ۱-۱- مقدمه : انسان از زمانی که پا به عرصه وجود گذاشت موجودی اجتماعی بوده و هست و از همان ابتدا به صورت گروهی زندگی کرده و بقای خود را .

زبان بدن فروشنده حرفه ای

چطور با کمک بادی لنگوئج بهتر و سریعتر بفروشیم امروز از دریچه زبان تن می خواهیم یکی از مهمترین کارهای نسل بشر را باهم مرور کنیم. همانطور که می دانید زبان تنهمان زبان بی زبانی است. و برای اینکه .
X