پروپوزال کارگاه آموزشی مدیریت و رهبری اثر بخش‌

مدیریت و رهبری مؤثر

این کارگاه آموزشی صرفاً به صورت  فیلم و عکس محور بوده با سوال و پرسش و پاسخ گسترش میابد.

در این دوره آموزشی ما چیزی بنام پاورپوینت نخواهیم داشت.

به عنوان مقدمه ما با طرح سوالات گوناگون

اولا: الزامات مدیریت و رهبری اثربخش را مد نظر قرار دهیم.

دوما: تفاسیر مدیریت و رهبری اثر بخش را از جهات گوناگونی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سوم: انتظارات ما از فراگیران ان است که سطح کیفی و کمی مدیریت و رهبری آنان را افزایش دهیم.

مقدمه

مدیریت و رهبری اثربخش‌

مدیریت فرایند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.

اما رهبری از دیدگاه مدیریت چیست؟

رهبری نوعی نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر مشارکت داوطلبانه کارکنان را در تلاش برای کسب هدف های سازمانی طلب می کند.
رهبران برای ترغیب مشارکت داوطلبانه ی کارکنان هر گونه اختیار و قدرتی را که دارند با ویژگی های شخصی خود و مهارت های اجتماعی تکمیل میکنند.

خصوصیات رهبری و تمایز آن با مدیریت

مدیریت و رهبری اغلب دو مفهوم مترادف تصور می شوند. رهبری در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیع تری دارد. مدیریت نوع خاصی از رهبری محسوب می شود که در آن کسب هدفهای سازمانی برسایر هدف ها اولویت دارد. اختلاف اساسی میان این دو مفهوم از کلمه ( سازمان) برمی خیزد. رهبری زمانی صورت می گیرد که فردی به هر دلیلی می کوشد بر رفتار فرد یا گروهی اثر بگذارد. این امر می تواند برای نیل به اهداف خود فرد یا دیگران بوده و با اهداف سازمان نیز سازگار یا نا سازگار باشد.

در مقایسه رهبری و مدیریت موارد زیر قابل ذکر است:

۱٫ رهبر با ایجاد تغییر سر و کار دارد ولی مدیر برای برخورد با پیچیدگی هاست.

۲٫ رهبران از طریق ایجاد بصیرت نسبت به آینده جهت را مشخص می کنند و از طریق انتقال این دید به افراد و الهام بخشی آنان را برای غلبه بر موانع آماده می سازنند, اما مدیران خوب از طریق برنامه ریزی های رسمی, طراحی ساختار های سازمانی خشک نظم و انسخام را باعث می شوند.

۳٫رهبران نگرش شخصی و فعال نسبت به هدفها دارند, ولی مدیران نگرش غیر شخصی نسبت به هدفها دارند

۴٫رهبران میتوانند هدفهای گوناگونی داشته باشند اما در مدیریت اولویت با هدفهای سازمانی است.

۵٫رهبران درپستهای پر مخاطره کار میکنند و اغلب در معرض مخاطره جویی و خطر پذیری قرار میگیرند, به ویژه هنگامی که موقعیت خوبی پیش آمده باشد و دستاورد های مهمی در میان باشد.
۶٫رهبران با کارهای فکری سر و کار دارند, ولی مدیران ترجیح میدهند با افراد کار کنند و از فعالیتهای مجرد اجتناب می ورزند.

۷٫رهبران به طرق ابتکاری و الغایی با کارکنان مرتبط می شوند.

۸٫در رهبری سلسله مراتب مطرح نیست. هر کس بتواند بر تصمیم گیری دیگری اثر بگذارد او رهبر است و آن که اثر پذیرفته است پیرو محسوب میشود.

۹٫ در رهبری عضویت ضرورت ندارد. رهبر میتواند خارج از سازمان باشد و بر افراد سازمان نفوذ داشته باشد, اما در مدیریت عضویت شرط است.

نقش های اساسی رهبری

۱٫ حیات بخشی (در سطح عالی)
۲٫ احیا گری ( در سطح هماهنگی یا میانی)
۳٫ اداره ( در سطح عملیاتی و اجرایی )

• مدیران
• انطباق با پیچیدگی
• برنامه ریزی و بودجه بندی (به طور اسقرائی نتایج منظمی را ایجادکرده اند)
• سازماندهی و کارگزینی
• (سازماندهی مشاغل وتنظیم روابط گزارش دهی برای اجرای کارآمد برنامه ها)

• رهبران
• انطباق با تحولات
• جهت گیری کردن (به طور قیاسی ایجاد بصیرت کردن و تدوین استراتژی هایی برای تمرکز بر برنامه ریزی)
• همراه کردن افراد با بصیرت داده شده (تاکید بر ارتباطات،حرمت وتوانمند سازی)

سبک های رهبری

یافته های سبک های سه گانه و سبک های کارمند محور و تولید محور معضلی را برای مدیران ایجاد کرده بود زیرا سبک رهبری مشارکتی ( کارمند محور ) گاهی عملکرد بهتری را نسبت به یک اقتدار مآب ( تولید محور) ایجاد میکرد, ولی گاهی هم عملکرد ضعیف تر یا برابر آن موجب می شد. گذشته از این بسیاری از مدیران به سبک مشارکتی عادت نداشتند.
بنابر نظر دو پژوهشگر( تاننبوم و اشمیت از دانشگاه میشیگان ) مدیران برای انتخاب سبک رهبری خود باید نیرو های درونی خود ( مانند اینکه با سبک های گوناگون چقدر احساس راحتی می کنند.)
و درون کارکنانشان را ( مانند میزان آمادگی آنان برای قبول مسوولیت ) با توجه به وضعیت ( مانند فشار زمان ) در نظر بگیرند. سخن کوتاه این که مدیران با توجه به وضعیت باید قدری انعطاف در رفتارشان داشته باشند و توصیه می کنند که مدیران در بلند مدت باید بکوشند تا به سوی استفاده از سبک ( کارمند محور) پیش بروند با این امید که چنین سبکی توان بالقوه ی زیادی برای افزایش انگیزش کارکنان , بهبود کیفیت تصمیمگیری, کار گروهی, افزایش روحیه وپرورش کارکنان را در بر دارد.

بهترین سبک رهبری

در حالی که برخی از پژوهشگران مانند بلیک,موتون و مک گریگوربر این باورند که بهترین سبک رهبری وجود دارد, سبکی که بهره وری, رضایت خاطر, رشد و بهبود در تمام وضعیتها را به حداکثر برساند, ولی بیشتر پژوهشهایی که در چند دهه ی گذشته صورت پذیرفته به روش نیاز این موضوع حمایت میکند که بهترین سبک وجود ندارد. رهبران موفق و اثربخش میتوانند سبک خود را با اقتضائات وضعیت وفق دهند.
یکی از پژوهشگران برجسته رهبری بیان میدارد:
(اثر بخشترین رهبران درجه ای از انعطاف و تنوع در رفتار دارند
که به آنان در انطباق سبکشان با تقاضاهای متغیر و متضاد یاری میدهد.

دو سبک از اهمیت و برجستگی ویژه ای برخوردار بود:

۱٫ضابطه مند کردن روابط :

ضابطه مندی حدی است که رهبر نقش خود و نقشهای کارکنان را بر حسب دستیابی به هدفهای هر واحد تعریف میکند. این نقشها شامل بسیاری از وظایف مدیریتی مانند برنامه ریزی, سازمان دهی, هدایت و تمرکز عمده و مسائل کاری میشود. ایجاد ((ساختار)) شبیه ((کارمحور)) در مطالعات دانشگاه میشیگان است, ولی دامنه گسترده تری از وظایف مدیران را در بر میگیرد و بر مسائل مربوط به کار تأکید دارد.

۲٫ملاحظه و رعایت حال کارکنان:

ملاحظه, حدی است که رهبر اعتماد طرفین با کارکنان بر قرار میکند. به فکرهای آنان احترام میگذارد و برای احساسات آنان علاقه نشان میدهد. یک رهبر ملاحظه گر با کارکنان دوستانه رفتار میکند. ارتباطات خوب دو طرفه بر قرار میکند و مشارکت در تصمیم گیری را تشویق میکند.((ملاحظه)) شبیه سبک((کارمند محور)) در مطالعات دانشگاه میشیگان است و بر مسائل مربوط به افراد تاکید دارد.

نظریه اقتضایی(ایجابی)
نظریه های اقتضایی رهبری پژوهشهای خود را به طور مستقیم در جهت کشف متغیر های زمینه ساز اثر بخشی برخی ازویژگیها و رفتارهای رهبر در یک وضعیت معین هدایت میکنند.برای مثال نظریه های اقتضایی بیان میدارند که یک مدیر اداری در یک دانشکده و یک گروهبان تعلیم دهنده ی فنون نظامی به ویژگیها و رفتارهای متفاوتی نیاز دارند, زیرا با وضعیتهای کاملاً متفاوتی مواجه هستند.

‌در مبحث مدیریت و رهبری اثر بخش  ‌امروزه‌ عواملی‌ چون‌ بزرگ‌ شدن‌ سازمانها، پیچیدگی‌ ساختار و فعالیتهای‌ آنها، افزایش‌ متغیرهای‌ محیطی‌ تاثیرگذار و… مدیران‌ را ناگزیر کرده‌ است.

برای‌ انجام‌ بهتر وظایف‌ و اداره‌ موثر سازمان، از سایر اعضا کمک‌ بگیرند. بدین‌منظور، مدیران‌ معمولاً‌ جلساتی‌ را تشکیل‌ می‌دهند و با همفکری‌ و تعامل‌ درمورد موضوعهای‌ مطرح‌ شده‌ به‌ تبادل‌ اطلاعات‌ می‌پردازند یا تصمیماتی‌ را به‌ صورت‌ گروهی‌ اتخاذ می‌کنند. تشکیل‌ جلسات‌ نه‌ تنها منجر به‌ تبادل‌ اطلاعات‌ و اتخاذ تصمیمات‌ مطلوب‌ می‌شود بلکه‌ تا اندازه‌ زیادی‌ به‌ بهبود ارتباطات‌ و درک‌ متقابل‌ واحدها از همدیگر نیز کمک‌ می‌کند. و این در صورتی است که جلسات‌ نیز همانند سایر فعالیتهای‌ سازمانی‌ از مدیریت‌ موثر و مناسبی برخوردار باشد وگرنه‌ تشکیل‌ جلسات‌ نه‌ تنها به‌ بهبود کارایی‌ و کارآمدی‌ سازمان‌ کمک‌ نخواهد کرد بلکه‌ به‌عنوان‌ یک‌ غده‌ سرطانی‌ موجب‌ اتلاف‌ منابع‌ ارزشمند سازمانی و ایجاد تضادهای‌ درون‌ سازمانی‌ خواهدشد.

در این دوره آموزشی  ابتدا تعریف کلی‌ از جلسات ارائه‌ شده و سپس‌ انواع‌ جلسات‌ و ارکان‌ آن‌ همراه‌ با وظایف‌ تک تک افراد به تفصیل تشریح‌ می شود در نهایت‌ ضمن‌ معرفی‌ موانع‌ و مشکلات‌ جلسات، توصیه‌هایی‌ را نیز برای‌ اثربخشی‌ جلسات‌ ارائه‌ خواهیم‌ کرد.

در این کارگاه، مدیریت اثربخش جلسات به عنوان یکی از سرمایه‌های مهم سازمانی معرفی شده و روش‌های علمی مدیریت آن مورد بررسی و در نهایت آموزش قرار می‌گیرد، مشکلات، موانع و چالش‌های موجود در فرایند مدیریت موثر جلسات مورد کنکاش قرار می‌گیرند و راه‌حل‌های علمی و عملی برای غلبه بر مشکلات فرا روی مدیران ارائه خواهد شد.

ابزارهای مختلف مدیریتی به صورت اجمالی معرفی شده و در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد و اصول و روشهای استفاده از این ابزارها  و تکنیکها آموزش داده می‌شود.

سرفصل های این کارگاه آموزشی:

 

۱٫ تعاریف و ارکان‌ موثر ‌در مدیریت و رهبری

۲٫ موانع‌ و مشکلات‌ مدیریت و رهبری

۳٫ توصیه‌هایی‌ برای‌ اثربخشی‌ مدیران و رهبران حرفه ای

۴٫ اصول علمی بهـــــره ‌وری مدیریتی

۵٫ مفاهیـــم برنامه‌ریزی در حوزه مدیریت و رهبری پیشرفته

۶٫ مفاهیم و روش‌های اولویت‌بندی

۷٫ مدیریت به روش کایزن و مدیریت کوکائینی

۸٫ تفویض اختیارات باید ها و نباید های مدیریت و رهبری

۹٫ نکات طلایی برای مدیریت و رهبری حرفه ای

۱۰٫ رهبری اثربخش‌ جلسات‌ (Effective Leadership Conference)

اهدافی که این کارگاه دنبال می کند:

۱- مدیریت و رهبری پیشرفته و ارتقاء علمی و عملی سطح مدیران

۲- مدیریت و رهبری به روش کایزن از آموزش تا استقرار

۳-مدیریت تغیر و تحول برای استقرار تغییرات در مدیران

۴- مدیریت زمان برای مدیران و رهبران مجموعه های مختلف ارادی و تجاری

۵-مدیریت و رهبری انواع تعارضات

۶- تفکر سیستمی به شیوه مدیران و رهبران برتر جهان

مدعوین

کارمندان

مدیران سازمان‌ها

دانشجویان و اساتید و مدیران وتمامی افرادی که به هر عنوان نیاز به مدیریت و رهبری حرفه ای درسطح فردی و سازمانی و یا… دارند

اهداف

تعاریف و مفاهیم مدیریت و رهبری موثر

اصول تیم سازی و مدیریت و رهبری

شناخت کلی از جلسه و تفاســـــیر جزئیات

آشنایی  اصولی و حرفه ایی با ابزار و روش‌های علمی و عملی مدیریت رهبری

ایجاد درک واقعی از جلسات به عنوان یک ســــــــرمایه فردی و سازمانی

آشنایی با عوامل اتلاف کننده سرمایه های مشهود و نامشهود در مدیریت و رهبری نوین

آموزش روش‌هایی برای بالابردن بهره وری و از بین بردن و تضعیف عوامل بازدارنده و منفی

مدرس

آقای دکتر سید مازیار میر

خلبان و مدرس ، مؤلف و سخنران حرفه ای

مدرس و مشاور شرکت تعاونی توزیعی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ومعاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور

اولین ابداع کننده دوره و کارگاه آموزشی مدیریت و رهبری‌ اثربخش‌  طی دهه ۸۰ تا کنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *