مبانی استراتژیک مذاکره

مبانی استراتژیک مذاکره

نکات طلائی و بسیار مهم در مذاکره

۱-رعایت ادب و احترام و اخلاق و سنت پیامبر اصل اول در مذاکره است.

۲-هیچ فردی مذاکره کننده مادر زاد نیست پس تلاش کنیم بخوانیم و بیاموزیم.

۳- تاکتیکها و استراتژیها و تکنیکهای مذاکره را بیاموزیم.

۴-چگونگی ایجاد ارتباط با طرف مقابل خودتان را یاد بگیریم.

۵- هرگز مسائل انسانی و عاطفی را فراموش نکنیم.

۶- تحمیل نظر و اعتقاد نکنیم تا عکس العمل منفی ایجاد نکنیم.

۷-با پر حرفی و زیاد حرف زدن زمان را هدر ندهیم.

۸-با مثالهایی که ایجاد تنش می کند و چالش برانگیز است بحث را اغاز نکنیم.

۹-هرگز و تحت هیچ شرایطی هیچ سوالی را بی جواب نگذاریم.

۱۰-بدون ایجاد زمینه روانی طرح موضوع نکنیم چون تا موضوعی را نپروریم هرگز نتیجه نخواهیم گرفت.

۱۱-قول الکی ندهیم چون در اینده نزدیک در تله قول خود گرفتار میشویم.

۱۲ -تا مسئله را متوجه نشده ایم به جواب اقدام نکنیم و از سوال کردن خجالت نکشیم.

۱۳-هرگز معلم و شاگرد نشویم و هرگز با طرف مقابل پسرخاله هم نشویم …

۱۴-با لغزش طرف مقابل طرف اورا نکوبیم تا طرف را عیب جو ولج باز نکنیم و همچنین مقاوم.

۱۵- به جدل و تقابل شخصی مذاکره را سوق ندهیم چون زمان گرانبهارا از دست می دهیم.

۱۶-قواعد کلی و جزئی بازی را یاد بگیریم – بهتر است که مذاکره را همچون یک بازی در نظر بگیریم.

۱۷-وقتی طرف مقابل به موبایل نگاه می کند و گوش نمی دهد کلام را حرام نکنیم.

۱۸-هرگز وارد مسائل سیاسی و مذهبی نشویم تا تقابل ایجاد نکنیم.

۱۹-اعتماد بنفس خود را از دست نداده و همیشه در بالا ترین سطح اعتماد  بنفس داشته باشیم.

۲۰-عصبانی نشویم عصبانی نشویم عصبانی نشویم.

۲۱-بدون تعامل امتیاز ندهیم چون نهایتاً به باخت شما منتج می شود.

۲۲-مترجم مذاکره را کند و در برخی موارد خراب می کند.

۲۳-با طرف مقابل شوخی نکنیم و شوخی را پاسخ نگوئیم.

۲۴-وارد مسائل خانوادگی نشویم تا تجاوز به حریم اشخاص نشود.

۲۵-هرگز بی قراری از خود نشان ندهیم چون نشان دهنده ضعف است.

۲۶-مذاکره را به تقابل شخصیتها بدل نکنیم تا وجهه طرفین از دست نرود.

۲۷-به رفتارهای نامناسب بها نداده و عکس العمل نشان ندهیم.

۲۸-تحمیل نظر و اعتقاد نکنیم تا عکس العمل منفی ایجاد نکنیم.

۲۹-همه اسرار و رازهای مذاکره را نگوئیم.

۳۰-به زبان غیر مسلط صحبت نکنیم و از واژه های ناملموس استفاده نکنیم.

۳۱-به سرعت در مذاکره امتیاز ندهیم طرف مقابل ظنین میشود.

۳۲-هرگز بدون شناسائس طرف مقابل و آمادگی مذاکره نکنیم.

۳۳-هرگز در مذاکره ریسک نکنیم.

۳۴-در مذاکره شنونده خوب و فعالی باشیم.

۳۵- دروغ و غلو و سفسطه به شدت اجتناب کنیم.

مازیار میر مشاور و تحلیلگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *