خلاصه کتاب قدرت فکر

خلاصه کتاب قدرت فکر

خلاصه کتاب قدرت فکر نوشته ی ژوزف مورفی

به جرئت می توان گفت این کتاب یک میانبر برای رسیدن به اهداف و موفقیت است. این کتاب بر اساس سالها تجربیات ارزشمند نویسنده و پژوهش های تیم او نوشته شده است. مورفی به شدت معتقد است که گنجی در درون هر انسانی نهفته است و بسیاری از ما انسان ها از وجود چنين گنجی کاملا بی خبریم. گنجی که ثروتی بی پایان و بی انتها است و دور ما را احاطه نموده و در درون انسان یک معدن طلاست و هر چه را که بخواهید میتوانید از درون این معدن بیرون بیاورید. مانند یک قوه مغناطیستی که می تواند یک وزنه سنگین تر از خودمان بردارد. به همین نحو ۲ نوع انسان وجود دارد .
انسان مغناطیس دار : که سرشار از ایمان و اعتماد به نفس است. و انسان دیگر که قوه مغناطیس خود را از دست داده است و سرشار از ترس و تردید، نگرانی و ناامیدی است که وقتی برای چنین انسانی فرصت هایی پیش می آید او با شکست به آن می نگرد و چنین انسانی پیشرفت نخواهد کرد. و شما باید بکوشید که یک انسان مغناطیس دار باشید و به راز بزرگ کلید اعصار دست یابید. و این راز همان نیروی اعجاز انگیز در ضمیر باطن شماست و در آخرین جایی که مردم ممکن است در جستجویش باشند. در ژرفای ضمیر شما خود بی پایانی – قدرت بی انتها و مجموعه لایتناهی و بی پایانی از چیزهایی که برای رشد و اظهار وجود لازم است وجود دارد. هوش سرشار که در ذهن شماست و آنچه را که بخواهید این ذهن در اختیارتان می گذارد. در زندگی به آنچه باور داشته باشید زندگی نیز به دنبال آن می رود. قانون ذهن شما قانون باورات یعنی باید به باورکردن باور داشته باشید. و باور همان اندیشه ای است که در ذهن شماست این یک اصل بسیار مهم ساده است. کلید تجارب، حوادث، شرایط و اعمال عکس العمل ضمیر باطن شما را در برابر اندیشه ها نشان می دهد. و آنچه که مهم است اعتقاد داشتن به چیزی نیست بلکه این نفس باور داشتن است که در انتها به نتیجه می رسد. راز باور داشتن به چیزهای خرافات، ترسها و … دست بردارید. اندیشه مقدمه عمل است.
دوگانگی ذهن: یک ذهن دارای ۲ ویژگی
شما فقط یگ ذهن دارید ولی ذهن شما دارای دو ویژگی متفاوت است: ذهن درون ذاتی ، ذهن برون ذاتی
ذهن خودآگاه، ذهن ناخودآگاه، ذهن بیدار و ذهن در خواب، ذهن سطحی و ذهن غیر سطحی، ذهن ارادی و ذهن غیر ارادی
ضمیر باطن را می توان به خاک تشبیه کرد که در آن انواع بذرها اعم از نیک و بد می روید.
در ذهنتان هیچگاه یک جمله منفی را کامل نکنید و فوvا آن را برعکس کنید و خواهید دید که چه اتفاقاتی عجیبی در زندگی شما رخ خواهد دارد. ایده ها و آرزوها را می توان با تکرار کردن، ایمان داشتن و در انتظار نشستن به ضمیر باطن منتقل کرد و فراموش نکنید که هوش ما به عالم کائنات ارتباط دارد. و ضمیر باطن شما سازنده بدن شماست و می تواند شما را درمان کند و با این تفکر هر شب که از سلامتی کامل برخوردارید بخواب روید. هر اندیشه ای یک علت است وهر حالت و شرایطی معلول. قانون زندگی ، قانون باور است و باور عبارت از اندیشه ای است که در ذهن شماست و چیزهایی را که به شی صدمه می زند وآزار می رساند را باور نکنید. اندیشه هایتان را تغییر دهید تا سرنوشتتان عوض شود. ضمیر باطن شما مرکز عواطف و ذهن خلاق شماست و ضمیر باطن وقتی ایده ای را جذب می کند به اجرا گذاشتن آن را شروع می کند. و ضمیر باطن روی یک فکر خوب و هم روی یک ایده بد عمل می کند و ذهن خودآگاه شما و ذهن ناخودآگاه شما ذهن تعقل کردن شماست که به انتخاب می پردازد.

تلقینات:

تلقین عبارت از عمل یا فکر که وارد ذهن کسی می شود و یک فرآیند ذهنی است که طرف آن را میپذیرد و یا به مرحله اجرا می گذارد و تلقین فی نفسه قدرتی ندارد مگر اینکه اندیشه ما آن را قبول کند. تلقینات منفی مانند ترس و اضطراب می تواند در نیروی اراده و تصمیم گیری ایجاد خلل کند و هیچ ضرورتی ندارد که تحت تاثیر تلقینات مخرب و نگران کننده قرار بگیرید. چنانکه خیر اندیش باشید خیر و خوشی به دنبال خواهد آمد. ولی چنانچه اندیشهای بد به خود راه دهید بدی ها نصیبتان می شود. شما همانید که در طول روز می اندیشید. شما باید از نقطه نظر حقایق جاودانی و اصول زندگی به تفکر بپردازید نه از نقطه جهالت و نقطه ترس و خرافات.
آنچه روی ضمیر باطن نقش می بندد به تجلی می پردازد: ویلیم جمز پدر روانشناسی آمریکا اظهار داشت قدرتی که جهان را به حرکت در می آورد ودر ضمیر باطن نهفته است. ضمیر باطن شما باهوش بیکران و حکمت بی پایان قرین است و به وسیله چشمه های پنهانی که قانون زندگی خوانده می شود سیراب میگردد. و این ضمیر آسمان و زمین را زیر و رو میکند. بنابراین شما باید ایده عملی درست وافکار سازنده را روی آن نقش کنید تا حاصل خوبی به دست آید. تمام سرخوردگی های انسان ناشی از این است که آرزوهای خود را تحقق نیافته می بینید. هیچ گاه در مقابل ضمیر باطن کوتاه نیایید و در این صورت است که او از شما اطاعت خواهد کرد شما باید شعور خودآگاه را با بهترین افکار سازنده، مشغول بدارید به همان طور که آب شکل ظرف را که در آن ریخته می شود به خود می گیرد. اصل زندگی درون شما هم طبق مادیت افکارتان جریان می یابد.
حضرت عیسی (ع) به کرات به یارانش تاکید می کرد که بر طبق ایمانتان با شما سلوک خواهد شد و هر بذر چیزی شبیه خود را به وجود خواهد آورد.

یک اصل شفا دهنده جهانی:

قویترین وسیله درمان و قویترین وسیله تلقین به نفس است. اکثر پزشکان مدعی هستند که تمام معالجاتی که انجام می دهد به وسیله تلقین صورت می گیرد و جز این چیزی نیست. یک نیروی واحد که در ضمیر باطن بیمار نهفته است از ایمان بیمار به شفا یافتن سرچشمه می گیرد. منشا تمام بیماریها در فکر است. هیچ چیز روی تن ظاهر نخواهد شد مگر اینکه الگوی مشابه آن در ذهن وجود داشته باشد.  در تمام جهان یک اصل درمانی وجود دارد. که در همه موجودات اعم از حیوانات، گیاهان، باد ، زمین در حال فعالیت است. که هم در نباتات در فلزات و غیر فلزات به صورت ذاتی و طبق قانون طبیعی رشد انجام وظیفه می کند. در روش معالجه توسط ذهن، این کار را نیز می توان از راه دور سوار ذهن انجام داد و بیماری را شفا داد. معالجه از راه دور در مقابل و در تضاد با معالجه حضوری قرار نمی گیرد. زیرا ذهن جهانی بر همه جا حاکم است و این کار توسط یک حرکت آگاهان اندیشه اش انجام می گیرد. برای به دست آوردن سلامتی، آرامش و … در جستجوی چیزی بر آیید که شما را درمان می کند و این هدایت صحیح ضمیر باطن، هم تن و هم روان را درمان می کند.

تکنیک های عملی در درمان روانی:

ایمان با قوه ادراک توام است. نیایش خواسه صمیمانه روح است و خواسته شما نیایش شماست. و نیایش از ژرفترین نیازهای شما نشات می گیرد. آرزوهای شما عبارت از دعاهای شما است . یک تصویر ذهنی به هزار دلار می ارزد و آن توسط ایمان را سخنان مورد پشتیبانی قرار می گیرد و به مرحله عمل در می آورد. با تفکر به محبت و جلال خداوند به امواج الکترونیک هماهنگی، سلامتی و آرامش وآسایش را به سوی خود جذب کنید. ضمیر باطن به سوی زندگی است: ضمیر باطن شما با زندگی بی نهایت و حکمت بی پایان در تماس است و ایده ها و انگیزه هایش همیشه به سوی زندگی است. ایمان موجود در ضمیر باطن شما را بی عیب می کند:  مرد جوانی که برای شنیدن سخنرانی درباره قدرت شفادهنده ضمیر باطن می آمده دچار درد شدیدی شد (چشم درد) دکترها عمل جراحی را واجب دانستند. اما او به خود گفت: ضمیر باطن چشمان مرا ساخته است و همین ضمیر باطن هم مرا شفا خواهد داد . او هر شب موقع خواب خود را به حالت نیمه خواب می برد به حالت خلسه فرو می رفت وتوجه خود را از سایر اشیاء قطع می کرد و به چشم خود متمرکز می کرد. اینکه دکترها به او می گویند (معجزه ای رخ داده است) او هر شب به مدت ۵ دقیقه این جمله را تکرار می کرد . در پایان ۳ هفته چشمانش شفا یافت. بدن انسان هر ۹ ماه یکبار از نو ساخته می شود. با تغییر دادن افکارتان بدنتان را تغییر بدهید و آن را همچنان در حال تغییر نگاه بدارید. افکار مانند حسد ، ترس ، نگرانی و اضطراب به خود و اعصاب شما آسیب رسانده و شما را به اعراض گوناگون عصبی و دماغی گرفتار می کند. نیکی و خوبی را تایید کنید تا شادی و خوشحال وارد زندگیتان شود. چگونه می توانید به خواسته هایتان برسید:
علت اساسی شکست نبوده اعتماد به نفس و تلاش بیش از حد آنهاست. هرگاه افکار شما مثبت، سازنده و محبت آمیز باشد پاسخ صحیح و درست اجتناب ناپذیر خواهد بود. یگانه کاری که برای غلبه بر شکست می توانید انجام دهید آن است که ضمیر باطنی خود را وارد کنید ایده و یا خواسته شما را پیدا کند و ان را یک واقعیت بداند . و سایر کارها را قانون ذهن شما انجام خواهد داد. هیچگاه سخت نگیرید تا کارتان آسان شود. نکته بسیار مهم در استفاده از ضمیر باطن این است که برای خود یک مخالفت نتراشید واصلا از نیروی اراده استفاده نکنید و باید مقصود را در نظر بگیرید و خود را آزاد بنگرید.

۳ گام مهم برای موفق شدن در نیایش

۱- مشکل را مورد بررسی قرار دهید
۲- راه حل را از ضمیر باطن بخواهید
۳- نسبت به اجرا شدن آن عمیقا ایمان داشته باشید
و با جملاتی نظیر ای کاش و امیدوار خواهم بود اراده تان را تضعیف نکنید زیرا احساس شما ارباب شما است .
به طور مستمر و با روشهای سنتی به تفکر پرداخته و نقشه بکشید و بدانید پاسخ و راه حلی برای هر مساله وجود دارد .
به فکر چگونگی ضربان قلب و یا چگونه تنفس توسط ریه و یا طرز کار عضوی از اعضاء بدنتان نباشید . بر ضمیر باطن خود تکیه کنید .
با احساس ثروتمندی ثروت را به وجود آورید . و با احساس سلامتی تندرسی را به وجود آورید.
با قوای ذهن خود به خود خدمت کنید: منبع واقعی ثروت شما عبارت از ایده ای است که در ذهن شما است ممکن است ایده ای داشته باشید که میلیونها دلار ارزش داشته باشد و ضمیر باطن در جستجوی آن ایده خواهد بود و آن را به شما خواهد داد.

  ۳ گام به سوی کامیابی:

نخستین گام برای موفقیت آن است که کار مورد علاقه خود را پیدا کنید موفقیت در آن استکه کارتان را دوست داشته باشید
گام دوم به سوی کامیابی: آن است که در یک کار و حفه خاص استاد شوید و بیش از هر کسی دیگر در آن رشته اطلاع حاصل کنید . باید حواس خود را روی یکی از رشته های این حرفه متمرکز کنید و تمام اوقات خود را روی رشته تحصیلی تان متمرکز کنید .
گام سوم به سوی موفقیت: از همه مهم تر که شما باید اطمینان پیدا کنید چیزی که می خواهید فقرط موفقیت شخص شما را تامین نمی کند . به عبارت دیگر آرزوی شما نباید بر خودخواهی استوار باشد، بلکه باید به سود دیگری افراد بشر هم باشد. چون خدمتی که به دیگران می کنید به نفس خود شما بر می گردد. ایده ای که مانند خوردن یک سیب است همچنانکه پس از هضم وارد گردش خون می شود این ایده هم جزو وجود او گردید. هرگز سعی نکنید از همسرتان یک نسخه بدل بسازید :
هیچگاه همسرتان را محکوم نکنید. دعواهایی که بین زوجین صورت می گیرد مانند راز به هستند هیچگاه آن را فاش نکنید و در نگهداری از آن کوشا باشید. هوش بیکران از هر حیث شما را هدایت می کند. به شریک زندگی خود کم محلی نکنید به او نشان دهید که دوستش دارید و به فکر تقدیر و ارائه حسن نیت باشید نه به فکر ایراد گرفتن. زناشویی عبارت است از وصلت مرد و زنی که با محبت و شوق به وصال رسیده اند قلوب آنها با هم به پیشمی روند و آنها به طرف بالا و به طرف خدا حرکت می کنند.  وقتی به همسرتان کج خلقی کنید وبه او خصومت و سوء نیت نشان دهید ذهنا از او طلاق گرفته اید.

برای خوشبخت شدن باید میل داشت باشید:

یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که در خوشبخت شدن جدا میل داشته باشید که یعنی آن را بخواهد خوشبخت باشید.
هر روزی که از خواب بر می خیزید و روز را آغاز می کنید از جملات منفی استفاده نکنید. من موفق نخواهم شد. من همیشه تاخیر دارم ، فلانی می تواند و اما من نمی توانم. اطمینان حاصل کنید که افکار منفی و افکاری که گرایش به شکست دارند و افکار غم انگیز و نامهربان به خود راه ندهید. و به طور کامل به خود تذکر دهید که چیزی که خارج از ذهنتان است تجربه نخواهید کرد. ویلیام جیمز اظهار دارد که بزرگترین کشف قرن ۱۹ کشف ضمیر باطن توام با ایمان بوده است. هر کس به خداوند (با قوانین روحی ضمیر باطن) اعتماد کند خوشبخت می شود.  زندگی شما از افکاری ساخته می شود که در ذهن شما وجود دارد. هیچ مانعی سر راه خوشبختی وجود ندارد. موانع فقط معلول فکر و ذهنند.  خوشبخت ترین فرد کسی است که آنچه را که دیگران در وجودش برترین و بهترین است، آشکار می کند. زیرا قلمرو خداوند در درون نهفته است. انسان سرشار از خوشبختی است.
جمع آوری و تنظیم مشاور عالی کسب‌ و کار دکتر مازیار میر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *