تكنيك حركات آينه اى

زبان بدن و حرکت آینه ای

تكنيك حركات آينه اى، يكى از راه هاى نفوذ در دل ها است. به كمك اين روش با سرعتى غير قابل باور مى توانيد در دل ديگران نفوذ كنيد، ديگران را با خود همراه كنيد، طورى كه حتى با اولين ملاقات به شما اطمينان كنند.

تكنيك بسيار ساده است: تنها كافى است حركات بدن شخص مورد نظر خود را تقليد كنيد؛ طرز نشستن، حركات دست، جهت قرار گرفتن سر و… البته بايد مراقب باشيد رفتار شما آن قدر افراطى يا سريع نباشد كه شخص احساس كند مورد تمسخر شما قرار گرفته است.

اين تكنيك به اين دليل بسيار موثر است كه شخص كاملاً ناخودآگاه نسبت به شما احساس صميميت زيادى پيدا مى كند. چرا كه انسان هاى هم فكر و هم حس، حالات بدن شان بسيار شبيه به هم است.

در تله پاتى هم، كسانى كه حالات بدن شبيه به هم دارند، سرعت تله پاتى بين شان بيش تر مى شود.

پس توجه به زبان رفتار را در خود تقويت كنيد و همواره در هنگام مواجه شدن با واكنش منفى از طرف مقابل در صدد متعادل كردن اوضاع برآييد. در اين مواقع بهتر است به جاى اين كه شيوة قبلى خود را ادامه دهيد و بر آن اصرار ورزيد سياست جديدى را در پيش گيريد؛ چرا كه اگر فردى از رفتار و گفتار شما ناراحت يا عصبانى باشد، علايم رفتارى او پيشاپيش اين موضوع را به شما هشدار مى دهند.

نكته اى كه در تحليل حركات بدن حتماً بايد مدنظر قرار دهيم، اين است كه هرگز نبايد زود قضاوت كنيم. مبادا حركتى را به تنهايى و مجزا تحليل كنيم؛ بلكه بايد به حركات بدن شخص مقابل توجه كرده و تا آن جا كه مى توانيم قضاوت مان را به تعويق بيندازيم، بايد هر حركت را در كنار حركات ديگر شخص تحليل كنيم تا مبادا دچار اشتباه شويم. مثلاً ممكن است كسى كه دست كمر ايستاده كليه هايش درد مى كند، يا كسى كه دست به سينه ايستاده سردش است و يا ده ها احتمال ديگر…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *