با یک نگاه بفهمید او چه خصوصیاتی دارد

چهره شناسی از روی زبان بدن

چهره خوانى هنرى كهن است، كه در سراسر جهان شناخته شده و اولين چيزى كه در چهره توجه شما را جلب مى كند عدم تقارن صورت هاست. اجزاى مختلف چهره نمايان گر شخصيت فردى و اجتماعى شما است.

شخصیت شناسی چانه

چانه: در چهره شناسى، چانه نشان دهندة صفاتى از جمله قاطعيت، رقابت جويى و پرخاشگرى است. اگر چانه اى بزرگ و برجسته داريد يعنى صفاتى از جمله قاطعيت، رقابت جويى و پرخاشگرى جزو خصوصيات شماست. اگر چانه اى كوچك داريد فردى آرام و صلح طلب هستيد.

چهره شناسی از روی گونة كشيده و برجسته

گونة كشيده و برجسته: به محض اين كه كسى با گونه هاى كشيده و برجسته وارد جمعى شود، تمام نگاه ها به سمت او خيره خواهد شد، اين گونه ها، گونه هاى سينمايى نام دارند.

زبان بدن پيشانى بيرون زده:

پيشانى بيرون زده: نشان گر تخيل قوى و ابتكار در زندگى شخصى فرد است. پيشانى كه به سمت عقب شيب دارد: نشان گر حافظة قوى و واكنش سريع به اعمال است.

پيشانى صاف:

پيشانى صاف: نشان گر تصميم گيرى فى البداهه و پذيرا بودن عقايد جديد و متفاوت است.

برجستگى گوشتى بين ابرو ها

برجستگى گوشتى بين ابرو ها: نشان گر اراده قوى و همت در انجام امور زندگى است.

برآمدگى استخوانى بالاى ابرو:

برآمدگى استخوانى بالاى ابرو: نشان گر احترام به قوانين و مقررات است.

ابروهاى پرپشت

ابروهاى پرپشت: نشانة داشتن تفكرات مبهم است و اين افراد بيش تر از اين كه ارائه دهندة اطلاعات باشند، شنونده هستند.

چره شناسی ابروهاى پيوسته

ابروهاى پيوسته: نشانه داشتن تفكر دائم بوده و اين افراد در استراحت مشكل دارند.

ابروهاى كمانى

ابروهاى كمانى: ارتباط خوب با مردم و يادگيرى با مثال هاى كاربردى.

ابروهاى صاف:

ابروهاى صاف: برخورد منطقى با امور.

ابروهاى هشتى: رياست طلبى، درست كارى.

۷۸چگونه مهمترين زبان دنيا را در ۲۰ دقيقه يادبگيريم

بينى: دقيقاً در وسط صورت قرار گرفته. مهم ترين عضو و اولين ورودى براى دريافت انرژى است.

بينى بزرگ: حس رياست و علاقه به ايجاد تحول.

بينى بلند: نياز به تسلط بر محيط كار.

بينى كوتاه: توان پايان دادن به كار ها و سخت كوش.

بينى بلند و صاف: (در نيم رخ انحنايى روى بينى ديده نمى شود) شيوه كار منطقى وبرنامه ريزى بلندمدت.

بينى مقعر: (در نيم رخ تورفتگى روى بينى ديده مى شود) شيوه كار احساساتى، نيازمند به قدردانى.

بينى كه پره هاى باز و عريض دارد: حمايت از عزيزان و نزديكان با محبت، تلاش براى موفقيت خانواده.

بينى كوچك: مستقل و حمايت كم از اطرافيان.

بينى سربالا: اعمال صحبت هاى نسنجيده، شنوندة خوب.

بينى نوك پهن (نوك بينى پهن و گوشتى): كسب امنيت مالى، مال اندوزى.

بينى با نوك گرد: هنردوست و زيبايى طلب.

بينى با نوك نازك: ول خرج.

توجه داشته باشيد كه قبل از هرگونه حدس و گمانى طرف شما جراحى

پلاستيك نداشته يا سرما نخورده باشد كه در هر دو حالت فرم بينى از حالت نرمال خارج مى شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *