ارتباط و ارتباط غیرکلامی

ارتباط و ارتباط غیرکلامی چیست؟

تعریف ارتباط

ارتباط فرآیندی است که طی آن افکار، عقایـد و احساسات یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود ارتباط فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساسات و نظرات به شکل پیام های کلامی و غیر کلامی بیان، ارســال، دریافت و ادراک می شوند. بنا به تعریفی دیگر ارتباط فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط این که ذهنیات مورد نظر فرستنده به گیرنده پیام انتقال یابد و بالعکس می باشد.

ارتباط چه کمکی به ما می کند؟

مشکل گشایی و تصمیم گیری، تائید و تصدیق و یا تعدیل باورها، مهار موقعیت، اعتماد به نفس، خوش بینی و مثبت نگری، عشق و علاقه به مردم و موضوع رابطه، حسن نیت، توجه به شباهت ها بجای تفاوت ها، خواب و استراحت کافی، تغذیه مناسب، ورزش و تفریح مناسب، رعایت زمان و مکان و موقعیت مخاطب، توجه به احساسات خود و دیگری، اغماض کردن، غلبه به حرص و حسد و طمع، شنونده خوبی بودن، تبرئه کردن.

ارتباط در سه سطح برقرار می شود که عبارتند از:

۱ـ‌ ارتباط درون فردی  Intrapersonal communication: همان ارتباط با خود است و شامل فعالیت هایی مثل پرورش افکار، تصمیم گیری، خودنگری و …. می شود.

۲ـ ‌ارتباط بین فردی Interpersonal communication : ارتباط بین دو یا چند نفر گفته می شود و فعالیت هایی مثل مصاحبه، مشاوره، تهیه نوشته یا مقاله را شامل می شود.

۳ـ ارتباط عمومی(جمعی)  public (mass)communication: در این ارتباط پیام برای جمعی از مخاطبین ارسال می شود. این نوع ارتباط ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم(رادیو، تلویزیون، مجله و…) باشد.

اجزاء فرآیند ارتباط

۱٫ پیام دهنده(منبع): برقرار کننده ارتباط.

۲٫ پیام گیرنده(مخاطب): دریافت کننده ارتباط.

۳٫ پیام: محتوی(آن چه که بخاطر آن ارتباط برقرار شده است).

۴٫ وسیله ارتباط:ابزاری که بوسیله آن ارتباط برقرار می شود.

۵٫ باز خورد: عکس العمل به وجود آمده در گیرنده.

فرستنده(انتقال دهنده پیام) باید از دو ویژگی مهم برخورددار باشد:

اولاً: بر محتوای پیامی که قصد ارسال آن را دارد مسلط باشد.

ثانیاً: بتواند از نظر عاطفی با گیرنده یا مخاطب توافق نموده و به عبارت دیگر با دقت و علاقـه به مسایل مطرح شده توسط مخاطب گوش کند. گیرنده(مخاطب) ممکن است پیام را به طور مؤثر دریافت ننماید. علت این امــر وجود تعدادی موانع ارتباطی است که اهم آن ها به شرح ذیل می باشد:

موانع ارتباطی

الف: موانع پیام: تعدد پیام، تداخل پیام.

ب: موانع وسایل ارتباط: موانع فیزیکی، سر و صدا، گرما، پارازیت، وسعت مدار ارتباطی.

ج: موانع گیرنده: احساسات، عواطف، پیش داوری آموخته های قبلی، ادراک کلیشه ای.

د: موانع فرستنده: استفاده از لغات چند پهلو و مبهم، ضعف مهارت ارتباطی، حالات و حرکات نامناسب، و… . ارتباط ممکن است: با طبیعت باشد: کوه، دشت، دریا، آسمان

با خداوند متعال باشد. با فرد دیگری باشد. با خود باشد. بهترین نوع ارتباط آن است که ما هم زمان با خود و دیگری و خداوند ارتباط برقرار کنیم.

انواع ارتباط

۱ـ ارتباط کلامی

۲ ـ ارتباط غیرکلامی

ارتباطات کلامی

مجموع روابطی را که از طریق گفتن و گفتگو حاصل می شود ارتباط کلامی می گویند . برای اینکه در شغل خود موفق شویم باید از کلمات با دقت استفاده کنیم . هر کلمه ای احساسات ، عواطف خاص و عملکرد متفاوتی را در افراد برمی انگیزد . اگر کلمات در جا و مکان مناسب خود بکار برده شوند به سرعت برق بر جسم و روح افراد تاثیر می گذارند .

بنابراین شایسته است در هنگام مواجهه با مشتری از بکارگیری کلمات منفی همچون : نمی توانم ، غیرممکن است، امکان ندارد، هرگز و … پرهیز شود. شما باید از نیروی کلمات و تاثیری که در دیگران دارند آگاهی داشته باشید .

کلمات، در پیامی که به دیگری منتقل می کنید تاثیر فراوانی دارند . بنابراین از بکار گرفتن کلمات برحسب عادت و بدون اندیشه خودداری کنید .

فراموش نکنید که فرمان دادن یکی از برخورد های محکوم به شکست است . برای این که سخنان شما نافذ و موثر واقع شود باید نظریات خود را با کلمات مناسب و در چار چوب مشخص مطرح کنید . کلمات می توانند تاثیر مثبت داشته باشند و یا با ایجاد حالت تدافعی گفت و گو را به بحث و جدل بکشانند .

پس چارچوب پیام خود را با دقت مشخص کنید و سپس با صراحت و بدون پیش داوری حقایق را با لحن و کلامی غیر مغرضانه شرح دهید .

بیان الفاظی دلپذیر و موزون موجب می شود که شخص مقابل با متانت گوش فرا می دهد، حقایق را جمع بندی کند و به فکر حل مساله باشد. اما عبارات مغرضانه و کینه جویانه اغلب خشم فرد دیگر رابرمی انگیزد و او را به جبهه گیری دعوت می کند و در نهایت روابط ، را به دشمنی و تعارض و نبرد می کشاند .

یک کلمه باید دقیقا مفهوم مورد نظر ما را در بر داشته باشد ، نه کمتر و نه بیشتر . به طور کلی کلماتی را انتخاب کنید که در الگوی زیر بگنجد. ( صریح، کوتاه، دقیق، مودبانه، صــحیح و پر محتوا )

کلمات باید روشن و صریح باشند، یعنی بتوانند به درستی درونیات شما را به دیگران منتقل کنند.

مطلب را مختصر و مفید بیان کنید تا مخاطبین شوق شنیدن را از دست ندهند . تحقیقات نشان می دهد که آدمی تنها قادر است بین ۵ تا ۹ نکته را در آن واحد به ذهن بسپارد . پیام خود را تا آنجا که می توانید کامل بیان کنید .

برای درک ارتباط کلامی با مهارتهای چهارگانه ارتباط کلامی  آشنا می شویم .

«شنیدن و گفتن، خواندن و نوشتن» مهارتهای چهارگانه ارتباط کلامی هستند.

مازیارمیر مشاور و تحلیلگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *