شروع آزمون تست اصول مذاکره

آزمون تست

تست مذاکره طراحی شده توسط تیم آکادمی مذاکره و زبان بدن ایران زیر نظر دکتر مازیار میر. این آزمون به شما کمک میکند تا مهارت خود را در اصول مذاکره بیازمایید . لطفا به سوالات با دقت کامل پاسخ دهید. این آزمون 20 سوال 5 نمره ای دارد . در انتها نیز به شما میزان توانایی خود در شناخت اصول مذاکره را خواهیم گفت. موفق باشید.

1. به نظر شما در  جلسه مذاکره و چانه زنی سخت رویه مبتنی بر چیست؟

 
 
 
 

2. مذاکره کننده پر حرف را چگونه متوجه سازیم؟

 
 
 
 

3. در مذاکرات رسمی کدام برنامه جزء برنامه های اصلی و روتین نیست؟

 
 
 
 

4. محققان دانشگاه هاروراد مذاکره را به چند گروه تقسیم بندی نموده اند؟

 
 
 
 

5. در مذاکره باید روی ….. تمرکز کنیم بجای …..

 
 
 
 

6. آیا باید در مذاکره گوشه رینگ برویم و مخاطب را هم گوشه رینگ ببریم؟

 
 
 
 

7. مذاکره را تعریف کنید؟

 
 
 
 

8. در مذاکره با تمرکز به روی مواضع چه مهمی را از دست می دهیم؟

 
 
 
 

9. از چه طریق موضع گیری منطقی را به منافع طرفین هدایت کنیم؟

 
 
 
 

10. یکی از ترفندهای مذاکره امتیاز دادن تدریجی است کدام گزینه با این مطلب هم خوانی دارد؟

 
 
 
 

11. کدام گزینه مانع از بروز اختلافات در میان دو طرف مذاکره می شود؟

 
 
 
 

12. مذاکره در چه زمانی نقش بسیار تعیین کننده و حساسی دارد؟

 
 
 
 

13. انواع چانه زنی در مذاکره

 
 
 
 

14. از دیدگاه پل مات روانشناس آمریکایی مذاکره کننده صمیمی کدام ویژگی مذاکره کننده حرفه ای را ندارد؟

 
 
 
 

15. کدام گزینه جزء اقدامات پیش از مذاکره نیست؟

 
 
 
 

16. مذاکره به چند دسته تقسیم می شود؟

 
 
 
 

17. در کدام مدل مذاکره امیال و خواسته ها به نحو کامل برآورده نمی شود؟

 
 
 
 

18. در جلسات مذاکره دروغ دروغگو را…..

 
 
 
 

19. در مذاکره، فردی که پیام ارسال می کند پاسخ طرف مقابل چه نام دارد؟

 
 
 
 

20. انواع تهدید در جلسات مذاکره کدام است؟

 
 
 
 

سوال 1 از 20

X