شروع آزمون تست اصول مذاکره

آزمون تست

تست مذاکره طراحی شده توسط تیم آکادمی مذاکره و زبان بدن ایران زیر نظر دکتر مازیار میر. این آزمون به شما کمک میکند تا مهارت خود را در اصول مذاکره بیازمایید . لطفا به سوالات با دقت کامل پاسخ دهید. این آزمون 20 سوال 5 نمره ای دارد . در انتها نیز به شما میزان توانایی خود در شناخت اصول مذاکره را خواهیم گفت. موفق باشید.

1. در مذاکره، فردی که پیام ارسال می کند پاسخ طرف مقابل چه نام دارد؟

 
 
 
 

2. از چه طریق موضع گیری منطقی را به منافع طرفین هدایت کنیم؟

 
 
 
 

3. محققان دانشگاه هاروراد مذاکره را به چند گروه تقسیم بندی نموده اند؟

 
 
 
 

4. کدام گزینه جزء اقدامات پیش از مذاکره نیست؟

 
 
 
 

5. مذاکره را تعریف کنید؟

 
 
 
 

6. مذاکره در چه زمانی نقش بسیار تعیین کننده و حساسی دارد؟

 
 
 
 

7. در جلسات مذاکره دروغ دروغگو را…..

 
 
 
 

8. انواع تهدید در جلسات مذاکره کدام است؟

 
 
 
 

9. در کدام مدل مذاکره امیال و خواسته ها به نحو کامل برآورده نمی شود؟

 
 
 
 

10. کدام گزینه مانع از بروز اختلافات در میان دو طرف مذاکره می شود؟

 
 
 
 

11. به نظر شما در  جلسه مذاکره و چانه زنی سخت رویه مبتنی بر چیست؟

 
 
 
 

12. انواع چانه زنی در مذاکره

 
 
 
 

13. در مذاکره باید روی ….. تمرکز کنیم بجای …..

 
 
 
 

14. در مذاکرات رسمی کدام برنامه جزء برنامه های اصلی و روتین نیست؟

 
 
 
 

15. از دیدگاه پل مات روانشناس آمریکایی مذاکره کننده صمیمی کدام ویژگی مذاکره کننده حرفه ای را ندارد؟

 
 
 
 

16. مذاکره به چند دسته تقسیم می شود؟

 
 
 
 

17. مذاکره کننده پر حرف را چگونه متوجه سازیم؟

 
 
 
 

18. آیا باید در مذاکره گوشه رینگ برویم و مخاطب را هم گوشه رینگ ببریم؟

 
 
 
 

19. در مذاکره با تمرکز به روی مواضع چه مهمی را از دست می دهیم؟

 
 
 
 

20. یکی از ترفندهای مذاکره امتیاز دادن تدریجی است کدام گزینه با این مطلب هم خوانی دارد؟

 
 
 
 

سوال 1 از 20

X