شروع آزمون تست اصول مذاکره

آزمون تست

تست مذاکره طراحی شده توسط تیم آکادمی مذاکره و زبان بدن ایران زیر نظر دکتر مازیار میر. این آزمون به شما کمک میکند تا مهارت خود را در اصول مذاکره بیازمایید . لطفا به سوالات با دقت کامل پاسخ دهید. این آزمون 20 سوال 5 نمره ای دارد . در انتها نیز به شما میزان توانایی خود در شناخت اصول مذاکره را خواهیم گفت. موفق باشید.

1. مذاکره کننده پر حرف را چگونه متوجه سازیم؟

 
 
 
 

2. در جلسات مذاکره دروغ دروغگو را…..

 
 
 
 

3. مذاکره در چه زمانی نقش بسیار تعیین کننده و حساسی دارد؟

 
 
 
 

4. در مذاکره، فردی که پیام ارسال می کند پاسخ طرف مقابل چه نام دارد؟

 
 
 
 

5. مذاکره را تعریف کنید؟

 
 
 
 

6. در مذاکره باید روی ….. تمرکز کنیم بجای …..

 
 
 
 

7. کدام گزینه جزء اقدامات پیش از مذاکره نیست؟

 
 
 
 

8. آیا باید در مذاکره گوشه رینگ برویم و مخاطب را هم گوشه رینگ ببریم؟

 
 
 
 

9. مذاکره به چند دسته تقسیم می شود؟

 
 
 
 

10. محققان دانشگاه هاروراد مذاکره را به چند گروه تقسیم بندی نموده اند؟

 
 
 
 

11. به نظر شما در  جلسه مذاکره و چانه زنی سخت رویه مبتنی بر چیست؟

 
 
 
 

12. در مذاکره با تمرکز به روی مواضع چه مهمی را از دست می دهیم؟

 
 
 
 

13. از چه طریق موضع گیری منطقی را به منافع طرفین هدایت کنیم؟

 
 
 
 

14. یکی از ترفندهای مذاکره امتیاز دادن تدریجی است کدام گزینه با این مطلب هم خوانی دارد؟

 
 
 
 

15. در کدام مدل مذاکره امیال و خواسته ها به نحو کامل برآورده نمی شود؟

 
 
 
 

16. انواع تهدید در جلسات مذاکره کدام است؟

 
 
 
 

17. کدام گزینه مانع از بروز اختلافات در میان دو طرف مذاکره می شود؟

 
 
 
 

18. انواع چانه زنی در مذاکره

 
 
 
 

19. در مذاکرات رسمی کدام برنامه جزء برنامه های اصلی و روتین نیست؟

 
 
 
 

20. از دیدگاه پل مات روانشناس آمریکایی مذاکره کننده صمیمی کدام ویژگی مذاکره کننده حرفه ای را ندارد؟

 
 
 
 

سوال 1 از 20

X