شروع آزمون تست زبان بدن

آزمون تست

تست زبان بدن طراحی شده توسط تیم آکادمی مذاکره و زبان بدن ایران زیر نظر دکتر مازیار میر , این آزمون به شما کمک میکند تا مهارت خود را در زبان بدن بیازمایید . لطفا به سوالات با دقت کامل پاسخ دهید. این آزمون10 سوال 10 نمره ای دارد . در انتها نیز به شما میزان توانایی خود در شناخت زبان بدن را خواهیم گفت. موفق باشید.

1. کارل یونگ درتحقیقات خود فهمید که همه درون گرایان و برون گرایان هرکدام با چند گرایش مختلف به ادامه استنتاج می پردازند؟

 
 
 
 

2. بهترین مدل سوال پرسیدن چگونه است؟

 
 
 
 

3. تفاوت فرهنگی در ارتباطات غیر کلامی چقدر است؟

 
 
 
 

4. تعریف زبان بدن در ویکی پدیا چیست؟

 
 
 
 

5. به نظر شما چند درصد افراد درونگرا و چند درصد برونگرا هستند؟ (از سمت راست)

 
 
 
 

6. مهمترین رفتار برای افزایش تمرکز در زمان مذاکره چیست؟

 
 
 
 

7. در زبان بدن جمله ای داریم هیچ چیز آنگونه که به نظر می رسد نیست. مفهوم این جمله چیست؟

 
 
 
 

8. نقش نگاه در ارتباطات اجتماعی تا کجا است؟

 
 
 
 

9. بیردویسل معتقد است که معنی چقدر توسط ارتباطات غیر کلامی منتقل می گردد؟

 
 
 
 

10. نخستین برون فکنی عاطفی پدیدار شده در کودک انسان کدام است؟

 
 
 
 

سوال 1 از 10

X